Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége


Az önkéntes egészségbiztosítással kapcsolatos tapasztalatok Európa országaiban

Sagan, Anna : Voluntary health insurance in Europe : Country experience . — Copenhagen : WHO Regional Office for Europe : European Observatory on Health Systems and Policies, 2016. — 163 p. (L.sz.: WE1145 [DVD/WHO/2016/012])

hole

Az önkéntes egészségbiztosítás (VHI) piacai minden esetben eltérő képet mutatnak, mivel alakulásukat nagymértékben meghatározza az egészségügyi ellátói környezet, így a VHI-t körülvevő állami egészségügyi rendszer jellege és teljesítménye.
A kötet rövid, strukturált ismertetéseket tartalmaz a VHI piacokról a WHO Európai Régiójához tartozó 34 ország – 27 EU tagállam, Örményország, Izland, Grúzia, Norvégia, az Orosz Föderáció, Svájc és Ukrajna viszonylatában. A könyv célja a VHI működése iránt érdeklődő döntéshozók és kutatók tájékoztatása az önkéntes egészségbiztosítás sokféle eltérő környezeti tényező melletti gyakorlatáról.
A helyi viszonyokat képviselő szakértők által készített ismertetők mindegyike rávilágít az állami finanszírozású egészségügyi fedezet hiányosságaira, ismerteti a VHI szerepét, felvázolja a VHI piac működését, összefoglalót közöl a VHI-vel kapcsolatos állami stratégiákról és a főbb fejlesztésekről, valamint ismerteti az országos szinten felmerülő vitákat és kihívásokat.
A VHI-vel kapcsolatos országos tapasztalatokat bemutató könyv részét képezi egy, az Egészségügyi Rendszerek és Politikák Európai Központja és a WHO Európai Regionális Irodája által a témakörben készített átfogó tanulmánynak.