A fertőző betegségek felügyeletének és megelőzésének értékelése az EU-hoz csatlakozott tagállamokban

European Centre for Disease Prevention and Control (Stockholm) (közread. ) : Assessing communicable disease control : Disease surveillance, preparedness and response, health governance and public health capacity development . — Stockholm : ECDC, 2016. — 42 p. (L.sz.: E188 [E-2016-001])

hole

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) a fertőző betegségek visszaszorításával kapcsolatban elért országos eredmények felméréséhez módszertani útmutatást és minőségügyi eszközkészletet készített és tesztelt a gyakorlatban. Az értékelést segítő eszközkészlet iránymutatást nyújt az EU-hoz csatlakozott országoknak a fertőző betegségek megelőzésével és leküzdésével kapcsolatos tevékenységük optimalizálásához.

A dokumentum részletesen ismerteti az értékelő eljárás lépéseit, és mellékleteiben tartalmazza az eszközkészlet különböző elemeit: pl.a fertőző betegségekkel kapcsolatos standardokat tartalmazó dokumentumokat, az értékelések szerkezeti felépítését, gyakorlati útmutatást a stratégiák megtervezéséhez és az értékelő országlátogatásokhoz, önértékelő kérdőívet és egy sablont az összefoglaló értékelő jelentéshez.

Az EU-hoz csatlakozó országok járványügyi rendszereinek értékeléséhez az EU által a területen elért eredmények, az ECDC standardok és az EU tagországok jó gyakorlata szolgál összehasonlítási alapul. A Szakmai Értékelő Jelentések amellett, hogy jelzik az egyes országok csatlakozás előtti eredményeit is, adataikkal gazdagítják a kibővült EU közegészségügyi dokumentációját.