Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége


A tuberkulózis felügyelete és monitorozása Európában, 2015-ben

European Centre for Disease Prevention and Control (Stockholm) (közread. ) : Tuberculosis surveillance and monitoring in Europe 2015 . — Stockholm : ECDC, 2015. — 104 p. (L.sz.: E193 [E-2015-018])

hole

A tuberkulózis a WHO Európai Régiójához tartozó országok többségében napjainkban is komoly népegészségügyi problémát jelent. A kiadvány a Betegségellenőrzés és Prevenció Európai Központja (ECDC) és a WHO Európai Regionális Irodája által készített legújabb jelentés a kontinens tuberkulózishelyzetéről.
E szerint a tbc előfordulásában csökkenés mutatkozott a 2004-2013-as időszakban, új megbetegedések az időszak végén leginkább a 25-44 évesek körében fordultak elő, és viszonylag kevéssé veszélyeztették a 15 éven aluli fiatalkorúakat.
2013-ban regionális szinten 34 941 multigyógyszer-rezisztens (MDR) tbc eset diagnosztizálására került sor, és az MDR-esetek 12,7%-ában volt kimutatható a betegség rendkívül rezisztens (XDR) válfaja. A tbc összességében 75,6%-ban hatékonyan volt gyógyítható, viszont az MDR TB kezelése mindössze 46,0%-ban vezetett gyógyulásra.
A WHO Európai Regionális Irodája a 2011-2015-ös időszakban Konszolidált Cselekvési Tervvel lépett fel a multi-rezisztens, illetve a rendkívül gyógyszer-rezisztens tuberkulózis regionális szintű megelőzése és leküzdése érdekében. Ennek a tervidőszaknak a lezárulásával, jelenleg már az új 2016-2020-as akcióterv irányvonalai határozzák meg a WHO Európai Régiójának tuberkulózis elleni stratégiáját.

Teljes szöveg