Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége


A Public Health Panorama című folyóirat

Teljes szöveg

hole

A „Public Health Panorama” (Népegészségügyi Körkép) című folyóirat a WHO Európai Regionális Irodájának folyóirataként képez platformot a népegészségügyben dolgozó szakemberek és más szakterületek kutatói számára a népegészségügy jó gyakorlatát és az ilyen jellegű tudományos bizonyítékok felhasználását előmozdító kutatásaik közzétételéhez.
A folyóirat cikkei széles területet fognak át. Témaköreik sorában szerepel többek között: az alapellátás, epidemiológia, egészségügyi irányítás, egészségügyi rendszerek, egészség-gazdaságtan, egészségfejlesztés, táplálkozás-egészségügy, fertőző és nem fertőző betegségek, anya- és gyermekvédelem, foglalkozás- és környezet-egészségügy, szociális és preventív medicina, egészségügyi tájékoztatás, valamint olyan statisztikai kimutatások, melyek potenciálisan előmozdítják a tudományos evidencián alapuló népegészségügyi fellépést a Régió 53 tagországában.
A „Public Health Panorama” anyagait vezércikkek, kommentárok, a legújabb tudományos eredményekről szóló beszámolók, az egészségügy elméleti és gyakorlati vonatkozásaival foglalkozó cikkek, helyzetjelentések, a szerkesztőhöz intézett levelek, interjúk és könyvismertetések képezik.
A folyóirat szerkesztősége küldetésének tekinti a Régió egészségügyi helyzetének javítását, és a népegészségügyi döntéshozatal támogatását időszerű és hiteles kutatási eredmények, evidenciák, információk és adatok publikálásával. Célkitűzései között szerepel

  • a kutatásokban és az adatszolgáltatásban a Régió különböző területei között jelentkező eltérések áthidalása,
  • az országok és a Régió szintjén folytatott jó gyakorlatról való tájékoztatás, esettanulmányok közlése, különös tekintettel a népegészségügyi vonatkozásokra, az egészségügyi rendszerekre és a népegészségügyre irányuló szektorközi együttműködésre („Egészség 2020” elnevezésű WHO-stratégia ),
  • a Régióban dolgozó minden egészségügyi szakember tájékoztatása a népegészségügyi fejlesztésekről.

A „Public Health Panorama” periodikum releváns információt nyújt minden a Régióban és az azon kívül dolgozó egészségügyi szakember, egészségügyi létesítmény és oktatási intézmény, valamint minden a népegészségügy területével foglalkozó kormányzati és nem kormányzati szervezet számára.