Erdős Á. Kockázatos alkoholfogyasztás a rendészeti hallgatók körében

In: BSZ. 2022. június 20.;70(6):1257–72.

Absztrakt

Cél: Jelen tanulmány célja a kockázatos alkoholfogyasztás prevalenciájának vizsgálata a magyar rendészeti felsőoktatás tisztjelölt és kettős jogállású, nappali munkarendű hallgatói (rendészeti hallgatók) körében.Módszertan: Kérdőíves vizsgálatot végeztünk a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán a nappali munkarendű hallgatók körében (N=201). A hallgatói jogviszony szerint korrigált minta (N=180) 57,2%-a férfi (n=103),

[…]Erdős Á. Kockázatos alkoholfogyasztás a rendészeti hallgatók körében

Erdős Á. A COVID–19-járvány első két hullámának hatása a rendészeti hallgatók alkoholés koffeinfogyasztására, valamint dohányzási szokásaira

In: BSZ. 2022. július 17.;70(7):1529–50.

Cél: A tanulmány célja a COVID–19-járvány első két hullámának, valamint a bevezetett járványügyi intézkedések, és a magyar rendészeti hallgatók alkohol- és koffeinfogyasztása, illetve dohányzási szokásainak változása közötti összefüggések vizsgálata.Módszertan: Keresztmetszeti, kérdőíves vizsgálatot végeztünk a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának (NKE RTK) rendészeti hallgatói körében (N=556). A vizsgálati

[…]Erdős Á. A COVID–19-járvány első két hullámának hatása a rendészeti hallgatók alkoholés koffeinfogyasztására, valamint dohányzási szokásaira

A három leggyakoribb félreértés a dohányzással kapcsolatos ártalomcsökkentésről : tévhitek a füstmentes technológiákról

In: Ápolásügy. 2022;36(1):10–1.

A szerhasználó útja – Drogkutató Konferencia (beszámoló)

Blogbejegyzés: https://oeszk.wordpress.com/2022/06/22/a-szerhasznalo-utja-drogkutato-konferencia/

2022. ÉVI EURÓPAI KÁBÍTÓSZER-JELENTÉS: FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK

A kábítószer-kínálat és -használat újbóli fellendülése a COVID19 enyhülése után

forrás: EMCDDA Hírek 2022.06.14.

A magyarországi fogyatékos, illetve szenvedélybeteg emberek társadalmi elfogadottságával kapcsolatos lakossági attitűdök vizsgálata /Jakubeczné Nagy Katalin, Kollár Sándor György, Kurucz Erika, Ökrösi Dóra, Sziklai István, Vajda Kinga

= Gondoskodás. 2022.1(2)39-56

Gódor-Kacsándi A, Lugasi A. Az energiaitallal kevert alkoholhoz köthető fogyasztás komplex feltérképezése gyermekek, serdülők és fiatal felnőttek körében (2017–2021)

In: Egészségfejlesztés. 2022;63(2):2–21.

A fogorvosok folyamatos szakmai fejlődése az Európai Unióban

= Magyar Fogorvos. 2022;31(1):39–42.

Sándor J. Elérhető egészségnyereség : prevenciós rendelés a gyakorlatban

= Medical Tribune. 2022;20(1):18–9.

A prevenció hatékonysága lényegesen rosszabb Magyarországon, mint az Európai Unióban, illetve a többi V4 országban. Az Európai Unióban Magyarországon a legmagasabb a megelőzhető halálozás az EUROSTAT utolsó adatai alapján. A lengyel-csehszlovák súlyozott átlaghoz viszonyítva 10 025 volt a megelőzhető többlethalálozás Magyarországon 2018-ban.

[…]Sándor J. Elérhető egészségnyereség : prevenciós rendelés a gyakorlatban

Brys Z, Tóth G, Urbán R, Vitrai J, Magyar G, Bakacs M, és mtsai. A dohányzás és az e-cigaretta-használat epidemiológiája a felnőtt magyar népesség körében 2018-ban

= Orvosi Hetilap. 2022. január 2.;163(1):31–8.