WHO Környezet és egészség folyamata – felkészülés a 7. Miniszteri Konferenciára / Pándics Tamás

In: Egészségtudomány 2022 66(2) 24

A WHO Európai Régióban közel másfél millió halálesetért megelőzhető vagy mérsékelhető környezeti kockázatok felelősek. A szív- és érrendszeri megbetegedések negyede, a tumoros megbetegedések 17 %-a környezeti tényezőkre vezethető vissza. A cselekvés szükségességét felismerve az európai országok az 1980-as évek végén indították el Környezet és Egészség Folyamatot (Environment and Health Process) azzal a céllal, hogy csökkentsék az emberi egészséget veszélyeztető környezeti hatásokat. A folyamatot a WHO Európai Regionális Irodája támogatásával 5-7 évente megrendezett miniszteri konferenciák irányítják, amelyeken a régió országainak környezetért és egészségért felelős miniszterei határoznak a környezet-egészségügyi prioritásokról. Ezek a találkozók egyedülálló országok közötti és egyben interszektoriális platformot jelentenek, támogatják a bizonyítékokon alapuló szakpolitika alkotást. A környezet-egészégügyi, a népegészségügyi programok és a fenntartható fejlesztési célok kapcsolódási pontjait elsősorban a stratégiai szintű koherencia, kockázatcsökkentés, a folyamatok és eredmények monitorozása, a környezeti és egészségügyi információ jobb hasznosítása, horizontális prioritások (esélyegyenlőség, az egészségi állapotban meglévő egyenlőtlenségek mérséklése) és az egészségügyi biztonság megőrzése (ivóvíz biztonság, kémiai biztonság, környezetbiztonság, kül- és beltéri levegőtisztaság védelem) jelentik. A bizonyítékokon alapuló környezet-egészségügy a népegészségügy stratégiai komponenseként hozzájárul ahhoz, hogy a megelőzés elve beépüljön az ágazati politikába, országos fejlesztési programokba, az egészségi állapotban megmutatkozó és környezeti okokra visszavezethető egyenlőtlenségek mérséklődjenek – a hatékony biztonsági programokon keresztül, egészséget támogató környezet (város, régió, iskola, munkahely) alakuljon ki, illetve a globális környezeti változásokra, rendkívüli eseményekre gyors, koordinált és adekvát válaszokat adjunk. A folyamatban Magyarország kiemelt szerepet játszik, számos kapcsolódó sikeres kutatás, fejlesztés terén elért eredményei, és nemzetközi környezetdiplomáciai szerepvállalásának köszönhetően. Ennek eredményeként a 2023. év végére tervezett WHO Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia, a legutóbbi jelentős mérföldkőként jellemzett 2004-es Budapesti Miniszteri konferenciát követő 20. évben kerül megrendezésre ismételten Budapesten.