A magyarországi fogyatékos, illetve szenvedélybeteg emberek társadalmi elfogadottságával kapcsolatos lakossági attitűdök vizsgálata /Jakubeczné Nagy Katalin, Kollár Sándor György, Kurucz Erika, Ökrösi Dóra, Sziklai István, Vajda Kinga

= Gondoskodás. 2022.1(2)39-56