Pénzes M, Borbás K, Urbán R, Péterfi A, Solymár E, Dósa N, és mtsai. Az OGYÉI középiskolai e-cigaretta és dohányzás prevenciós programjának eredményei: az iskolai védőnők szerepe a programban

= Védőnő. 2022;32(1):31–41.