Hat előadás a tudománymetriáról

Schubert A. Hat előadás a tudománymetriáról [Internet]. Budapest: ELTE BTK; 2022. 102 o. Elérhető: https://edit.elte.hu/xmlui/bitstream/handle/10831/63833/tudom%c3%a1nymetria%20schubert.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Ez az írás nem kézikönyv, nem is tankönyv, talán egyáltalán nem is könyv. Egy hat előadásból álló egyetemi kurzus (amelyet az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézetében tartottam) hevenyészett vázlatából próbáltam egy kissé rendezettebb formájú közreadható művet kerekíteni. Serkentően és egyben nyomasztóan hathat, hogy kutatói pályám ezdetének olyan meghatározó könyveivel kerülhetek formai rokonságba, mint Truesdell [1966] vagy Gantmacher [1975] előadáskötetei, vagy éppenséggel a tudománymetriának de Solla Price 1962-es Pegram Lectures előadásaiból készült mérföldköve [Price, 1963]. Az előadások alapfokú bevezetést próbálnak nyújtani a tudománymetria történetébe, művelésébe és alkalmazásába. A rendelkezésre álló idő, illetve terjedelem, valamint – mi tagadás – saját érdeklődésem és ismereteim korlátai miatt a felölelt témákat bizonyos mértékben önkényesen választottam ki. Ha úgy tetszik, adhatjuk a munkának ezt a címet is: „Ízelítő a tudománymetriából”.