A szociális munka gyakorlata és kutatása a 21. században : válogatás a nemzetközi szakirodalomból

Nárai M, szerkesztő. A szociális munka gyakorlata és kutatása a 21. században : válogatás a nemzetközi szakirodalomból [Internet]. Győr: Széchenyi István Egyetem; 2020. 249 o. Elérhető: https://szoc.sze.hu/images/e_kiadvanyok/SZE_2020_szoveggyujtemeny_online.pdf

Hiánypótló szöveggyűjteményt jelentetett meg tanszékünk A szociális munka gyakorlata és kutatása a 21. században címmel. A kötet szerkesztője, tanszékünk egyetemi docense Nárai Márta volt. A kötetben szereplő fordítások az EFOP-3.5.2.-17-2017-00002 „Szociális munkás és közösségek segítésére irányuló felsőoktatási képzések innovatív, duális és gyakorlatorientált fejlesztése. Transzformatív-dialogikus tanulás a kooperáció szolgálatában.” című projekt keretében készültek.

A kötet az alábbi tanulmányokat tartalmazza:

Heather Boetto – Transzformatív ökoszociális modell: a modernista feltételezések kihívása a szociális munkában
Charlotte Williams – Mekada Graham – Mozgásban a világ: migráció, mobilitás és szociális munka
Christian Spatscheck – A szociális munka térbeli megközelítései – elméleti alapok és gyakorlati–kutatási vonatkozások
Merlinda Weinberg – Carolyn campbell – Kódexektől a környezetösszefüggéseket figyelembe vevő együttműködésig – az etikával kapcsolatos gondolkodás megváltoztatása a szociális munkában
Pat Collingwood – Elmélet és gyakorlat integrálása: a háromlépcsős elméleti keretrendszer
Harry Ferguson – Hogyan reflektálnak a szociális munkások cselekvés közben,mikor nem, és miért – a reflektív gyakorlat lehetőségei és korlátai a szociális munkában
Sara Serbati – Anne Moe – Carmel Halton – Gill Harold – Gyakorlati szakemberek részvételének útjai a gyakorlat és a kutatás közötti kapcsolat megteremtésében
Ana M. Sobocan – Teresa Bertotti – Kim Strom-Gottfried – A szociálismunka-kutatás etikai szempontjai
M. Angeles Martínez – Manuel Jesús Cobo – Manuel Herrera – Enrique Herrera-Viedma – A szociális munka tudományos fejlődésének elemzése „science mapping” használatával