Bioetikai Kódex : Az orvosbiológiai/klinikai kutatások elveiről és gyakorlatáról

Egészségügyi Tudományos Tanács, szerkesztő. Bioetikai Kódex : Az orvosbiológiai/klinikai kutatások elveiről és gyakorlatáról [Internet]. 2. bőv. kiad. Budapest: ÁEEK; 2019. 34 o. Elérhető: https://ett.aeek.hu/wp-content/uploads/2019/03/bioetikai_kodex_2.pdf

Az orvosbiológiai kutatások Bioetikai Kódexe nemcsak a szakembereknek, hanem az egész társadalomnak szól. Az abban felvetett etikai kérdések minden embert érdekelnek, mivel ezek a kutatások – közöttük is elsősorban a klinikai vizsgálatok – a társadalmi érdeklődés középpontjában állnak. A tárcánk mellett működő Egészségügyi Tudományos Tanács a Bioetikai Kódexben e kutatások nem mindig könnyen kodifikálható etikai szempontjait foglalja egységes és áttekinthető rendszerbe. Magyarország sikeres az orvosbiológiai kutatások terén. Azok szabályozási kérdéseiben követi az EU és a civilizált világ direktívákban, nemzetközi egyezményekben rögzített gyakorlatát. A hazai jogszabályi környezet ennek megfelelően épül fel a magyar medicina sok évtizedes tapasztalataira és eredményeire támaszkodva.