Szerhasználati zavarok előfordulása és kezelése a Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat gyermek- és lakásotthonaiban

Molnár D, Horváth V, Nász A, Szabó A. Szerhasználati zavarok előfordulása és kezelése a Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat gyermek- és lakásotthonaiban [Internet]. Pécs: Human Exchange Alapítvány; 2020. 208 o. Elérhető: https://efop189.gyir.hu/kutatas/Szerhasznalati_zavarok_pdf_isbn_k.pdf

A gyermekvédelmi szakellátásban részesülő gyermekek és fiatalok
szerhasználatának vizsgálata immár Magyarországon is több
évtizedes múltra tekint vissza (Murányi, 2000; Örkényi et al., 2005;
Elekes és Paksi, 2005). A bentlakásos ellátást nyújtó intézményekben,
valamint a családban nevelkedő fiatalok szerhasználati sajátosságai
különböznek egymástól, illetve az eltérő időpontban felvett adatok
eltérő drogérintettségi mutatókat eredményeznek. Tekintettel arra,
hogy a prevenciós tevékenységek szempontjából kiemelt
jelentőségűek a célpopuláció sajátosságai, ezek tervezéséhez
szükséges az aktuális drogérintettségi helyzet feltérképezése.
Az EFOP 1.8.9-17 kódszámú, „Legyen más a szenvedélyed! 2.” című
pályázati konstrukció fő célja a gyermekvédelmi szakellátási
intézményekben a droghasználat kialakulásának megelőzését,
visszaszorítását célzó tevekénységek támogatása. A program
keretében a kedvezményezett intézményeknek olyan megelőző
tevékenység megvalósítására nyílik lehetőségük, amely pozitív hatást
gyakorol a gyermekvédelmi szakellátásban részesülőkre. A
konstrukció a gyermekvédelmi szakellátásban részesülőket, a
gyermekvédelmi szakellátásban dolgozó szakembereket, illetve a
program megvalósításának helyszínén élő prevenciós programokkal
érintett gyermekeket és szülőket célozza meg, egyes részcéljai a
szerhasználat megelőzésére és visszaszorítására irányulnak.