Az élet kezdete és vége: bioetikai és szociáletikai tanulmányok

Ragadics T, Szűcs AA, szerkesztő. Az élet kezdete és vége:  bioetikai és szociáletikai tanulmányok [Internet]. Pécs: PPHF; 2019. 200 o. Elérhető: https://pphf.hu/wp-content/uploads/2021/03/pphf-e-library-az-elet-kezdete-es-vege.pdf

Mai világunkban egyszerre vannak jelen a mindennapi élet problémáira adott hatékony tudományos válaszok, valamint a tudomány és a technika fejlődése és a gazdasági növekedés által generált válságjelenségek, veszélyek és kockázatok. Fokozottan igaz ez a fogantatással, születéssel és az emberi élet utolsó szakaszával kapcsolatos területekre. A modern orvostudomány egyrészt magasabb szintű életminőséget és hosszabb élettartamot biztosít, más részről olyan új területeket nyit meg, ahol korábbi ismereteink már nem szolgálhatnak biztos támpontul. Számos döntési dilemmával találkozunk, ahol a beláthatatlan következmények megnehezítik a felelősségvállalást.