A szociális munka oktatásának módszertani kérdései

Vojtek É, Borda V, Erdős MB, szerkesztő. A szociális munka oktatásának módszertani kérdései [Internet]. Pécs: Pécsi Tudományegyetem; 2019. 330 o. Elérhető: http://szockepzes.hu/wp-content/uploads/2019/11/Kapcsolati_tanulas.pdf

E kötet létrejöttét egy aktuális pályázat teszi lehetővé, de több
évtizedes fejlesztő munka inspirálta. A fejlesztések hátterében
az állt, hogy a szociális munka területén soha nem lehetett
pusztán a hagyományos frontális oktatási módszerekre
hagyatkozni. A képzés elindulásától fogva nagy jelentősége
volt a gyakorlatoknak, a kutatótáboroknak, a tréningelemeknek. Ezeket gyakran intuitíve alkalmaztuk. Idővel
rájöttünk, hogy nem az a jó oktató, aki ügyesen elmondja a
tananyagot, hiszen ebben az esetben az „anyag” töredéke
marad meg; hanem az, aki kapcsolatot teremt a diák fejében
levő tudással, és azt a fejlesztés kiindulópontjaként
felhasználva, segíti őt saját szakmai tudása felépítésében.
Nem azt tudjuk ugyanis, amit tanítanak nekünk, hanem amit
megtanulunk.
Egyfelől tehát módszertani téren váltunk tudatosabbá: az
„anyag” helyét kezdik átvenni a személyközi tér tudás-építő,
kreatív praktikái, azok, amelyek a tanulás évmilliós evolúciós
folyamat alakította helyzeteire emlékeztetnek: ezekben nagy
szerepe van a kíváncsiság felébredésének, a cselekvésnek, a
közösségi kapcsolatok alakulásának, és az egyéni tehetségek
személyre szabott fejlesztésének.