Egészségfejlesztés folyóirat [2020, 61 (1)] addikciókkal foglalkozó cikkei, beszámolói és cikkismertetői

B Erdős M. A kannabisz orvosi és rekreációs célú használata – Kérdések és válaszok. Egészségfejlesztés. 2020;61(1):48–51.cikkismertetés
A Lancet „Drug Use” (Droghasználat) sorozatának célja a dinamikusan változó drogszcéna alakulásának áttekintése – különös tekintettel arra, hogy világviszonylatban egyre növekszik a drogok előállítása és fogyasztása. A sorozat második tanulmánya a marihuána legalizálásának hatásait igyekszik felmérni. Akár a legalizálás mellett, akár ellene érvelünk, a kiegyensúlyozott, professzionális nézőpont kialakítása és megőrzése nem könnyű fel-adat. E szer használatának kérdéséhez az egészségügyi vonatkozásokon túl erős gazdasági, politikai-ideológiai és kulturális szempontok kötődnek.

Péterfi A, Tarján A, Horváth GC. Új pszichoaktív szerek: kihívások a monitorozás, a szabályozás és a népegészségügyi válaszlépések területén. Egészségfejlesztés. 2020;61(1):67–71.cikkismertetés
A Lancet droghasználattal foglalkozó cikksorozatának (Series – Drug Use) 4. tagjaként jelent meg az új pszichoaktív szerekkel (továbbiakban ÚPSZ) kapcsolatos kihívásokat tárgyaló írás. A sorozat eddigi cikkeiben az opiátfogyasztás globális mintázatairól , a kannabisz orvosi és rekreációs használatának népegészségügyi következményeiről , valamint a stimuláns használatra adott válaszlépésekről olvasható összegző írás. Jelen cikk tulajdonképpen a 2000-es évektől kezdődően felbukkanó új pszichoaktív szerekre adott monitorozási, surveillance, szabályozási és népegészségügyi válaszlépések mentén próbálja megrajzolni, mennyiben alkalmasak a meglévő rendszereink és eszközeink arra, hogy a jövőben megjelenő új jelenségekre, anyagokra adekvát választ nyújtsanak.

Németh Á. Új adatok a magyar serdülőkorúak egészséget befolyásoló szokásairól és egészségi állapotáról. Egészségfejlesztés. 2020;61(1):84–5.beszámolók
Megjelent az Iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása (Health Behaviour in School-aged Children, HBSC) elnevezésű, az Egészségügyi Világszervezettel (WHO) együttműködésben megvalósuló nemzetközi kutatás legújabb hazai vizsgálatának kutatási jelentése.A Kamaszéletmód Magyarországon című kötet a L’Harmattan Kiadó gondozásában jelent meg; a felmérést és a tanulmányt az ELTE PPK Pszichológiai Intézetének HBSC Kutatócsoportja készítette.A standard nemzetközi módszertan szerint folyó kutatásban négyévenként kerül sor felmérésre a 11-17 éves diákok országosan reprezentatív mintáján, név nélküli kérdőíves módszerrel. Legutóbb 2018-ban történt adatgyűjtés, mintegy 6000 fő részvételével. Az eredmények átfogó képet adnak a felső tagozatos és középiskolás diákok egészséget befolyásoló szokásairól, szubjektív egészségi állapotukról, társas kapcsolataikról.Általában kedvezőtlenebb étkezési szokásokkal és egészségi állapot mutatókkal, ugyanakkor stagnáló vagy javuló szerhasználati jellemzőkkel írható le a mai tizenévesek életmódja a négy évvel korábbi adatokhoz képest.

Nyírády A. Kábítószer-probléma Magyarországon az elmúlt 10 évben. Egészségfejlesztés. 2020;61(1):88.
Megjelent: Tematikus cikkválogatás a társadalomtudomány területéről – Az alábbi válogatás az Egészségfejlesztés folyóirat 2016-2019 lapszámaiból a társadalomtudomány területén hasznosítható közlemények linkjeit tartalmazza.

Balogh E. Dohányzásról anno és most. Egészségfejlesztés. 2020;61(1):90.
Megjelent: Tematikus cikkválogatás a viselkedés, az egészségmagatartás és a mentális egészség területéről – Az alábbi válogatás az Egészségfejlesztés folyóirat 2016-2019 lapszámaiból a viselkedés, az egészségmagatartás és a mentális egészség területén hasznosítható közlemények linkjeit tartalmazza.

Rákóczi I, Sárváry A, Gyulai A, Takács P, Jávorné Erdei R. A felnőtt lakosság dohányzási szokásai Nyíregyházán. Egészségfejlesztés. 2020;61(1):90.
Megjelent: Tematikus cikkválogatás a viselkedés, az egészségmagatartás és a mentális egészség területéről – Az alábbi válogatás az Egészségfejlesztés folyóirat 2016-2019 lapszámaiból a viselkedés, az egészségmagatartás és a mentális egészség területén hasznosítható közlemények linkjeit tartalmazza.

Torma A, Fazekas-Pongor V, Terebessy A, Pénzes M. Alternatív dohánytermékek használata fesztiválon résztvevő fiatal felnőttek körében. Egészségfejlesztés. 2020;61(1):90.
Megjelent: Tematikus cikkválogatás a viselkedés, az egészségmagatartás és a mentális egészség területéről – Az alábbi válogatás az Egészségfejlesztés folyóirat 2016-2019 lapszámaiból a viselkedés, az egészségmagatartás és a mentális egészség területén hasznosítható közlemények linkjeit tartalmazza.

Czér P. Alkoholfogyasztási szokások és a májcirrózis kockázata: A Million Women Study elemzése. Egészségfejlesztés. 2020;61(1):91.
Megjelent: Tematikus cikkválogatás a viselkedés, az egészségmagatartás és a mentális egészség területéről – Az alábbi válogatás az Egészségfejlesztés folyóirat 2016-2019 lapszámaiból a viselkedés, az egészségmagatartás és a mentális egészség területén hasznosítható közlemények linkjeit tartalmazza.

Kiss J. Dohányzási tilalom és az újszülöttek egészsége: magyarországi tapasztalatok. Egészségfejlesztés. 2020;61(1):91.
Megjelent: Tematikus cikkválogatás a viselkedés, az egészségmagatartás és a mentális egészség területéről – Az alábbi válogatás az Egészségfejlesztés folyóirat 2016-2019 lapszámaiból a viselkedés, az egészségmagatartás és a mentális egészség területén hasznosítható közlemények linkjeit tartalmazza.

Varga S, Ábrám Z. Az életmód változók és a dohányzási státusz várandósság alatti összefüggése romániai nők egy csoportja körében. Egészségfejlesztés. 2020;61(1):91.
Megjelent: Tematikus cikkválogatás a viselkedés, az egészségmagatartás és a mentális egészség területéről – Az alábbi válogatás az Egészségfejlesztés folyóirat 2016-2019 lapszámaiból a viselkedés, az egészségmagatartás és a mentális egészség területén hasznosítható közlemények linkjeit tartalmazza.

Virág M. Globális helyzetjelentés az alkoholról és egészségről 2018. Egészségfejlesztés. 2020;61(1):92.
Megjelent: Tematikus cikkválogatás a viselkedés, az egészségmagatartás és a mentális egészség területéről – Az alábbi válogatás az Egészségfejlesztés folyóirat 2016-2019 lapszámaiból a viselkedés, az egészségmagatartás és a mentális egészség területén hasznosítható közlemények linkjeit tartalmazza.

Pál L, Szűcs S. Alkoholfogyasztás és az általa okozott betegségteher a világ 195 országában és különböző régióiban 1990 és 2016 között: szisztematikus elemzés a 2016-os Globális Betegségteher Vizsgálathoz. Egészségfejlesztés. 2020;61(1):92.
Megjelent: Tematikus cikkválogatás a viselkedés, az egészségmagatartás és a mentális egészség területéről – Az alábbi válogatás az Egészségfejlesztés folyóirat 2016-2019 lapszámaiból a viselkedés, az egészségmagatartás és a mentális egészség területén hasznosítható közlemények linkjeit tartalmazza.

Bérczi B. Az alkoholfogyasztás kockázati határértékének meghatározása 83 prospektív vizsgálaton keresztül. Egészségfejlesztés. 2020;61(1):93.
Megjelent: Tematikus cikkválogatás a viselkedés, az egészségmagatartás és a mentális egészség területéről – Az alábbi válogatás az Egészségfejlesztés folyóirat 2016-2019 lapszámaiból a viselkedés, az egészségmagatartás és a mentális egészség területén hasznosítható közlemények linkjeit tartalmazza.

Maczali K. A fiatalok kockázati viselkedésének és mentális egészségének szűrése – a YouthCHAT program. Egészségfejlesztés. 2020;61(1):94.
Megjelent: Tematikus cikkválogatás a viselkedés, az egészségmagatartás és a mentális egészség területéről – Az alábbi válogatás az Egészségfejlesztés folyóirat 2016-2019 lapszámaiból a viselkedés, az egészségmagatartás és a mentális egészség területén hasznosítható közlemények linkjeit tartalmazza.

Németh Á. Megjelent az Iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása kutatás legújabb felmérésének nemzetközi jelentése. Egészségfejlesztés. 2020;61(1):94.
Megjelent: Tematikus cikkválogatás a viselkedés, az egészségmagatartás és a mentális egészség területéről – Az alábbi válogatás az Egészségfejlesztés folyóirat 2016-2019 lapszámaiból a viselkedés, az egészségmagatartás és a mentális egészség területén hasznosítható közlemények linkjeit tartalmazza.

Varga S. Alkoholfogyasztás, és annak kapcsolata az impulzív viselkedéssel az egészséges OPRM1G allél hordozóinak körében. Egészségfejlesztés. 2020;61(1):96.
Megjelent: Tematikus cikkválogatás az egészséges táplálkozás területéről – Az alábbi válogatás az Egészségfejlesztés folyóirat 2016-2019 lapszámaiból az egészséges táplálkozás, elhízás területén hasznosítható közlemények linkjeit tartalmazza.