Az egészségügyi ellátás minőségének javítása Európában: a különböző stratégiák jellemzői, hatékonysága és gyakorlati alkalmazása

 ke302

Improving healthcare quality in Europe: Characteristics, effectiveness and implementation of different strategies. – Copenhagen : WHO, European
Observatory on Health Systems and Policies, 2019. — 447 p. WE1249

Az egészségügyi szolgáltatások színvonala mindenki számára egyetemleges prioritás, de az egészségügyi ellátás minőségének javítására irányuló kezdeményezések a legkülönbözőbb formákban jelentkezhetnek. Így standardok készülnek az egészségügyi szakemberek tevékenysége, az egészségügyi technológiák és az egészségügyi intézmények számára, auditok és feedback szolgálja a színvonalas ellátást, ösztönzők alkalmazására kerül sor, betegbiztonságot előmozdító intézkedések lépnek életbe, és a közvélemény széles körű tájékoztatása is meghatározó szerepet játszik a minőségbiztosításban.
Az Egészségügyi Rendszerek és Politikák Európai Megfigyelőközpontja és az OECD közös gondozásában megjelent kötet, mely a döntéshozók számára kíván segítséget nyújtani a minőségbiztosítás terén hozandó intézkedésekhez, rangsorolja ezek jelentőségét, és kiindulásul szolgál a minőségjavítás átfogó megközelítéséhez.
A könyv 15 fejezetre tagolódik az alábbiak szerint:
1) az egészségügyi ellátás minőségének definiálása, egészségügyi rendszerekben betöltött szerepének ismertetése
2) a minőségügyi stratégiák értelmezése öt nézőpontból
3) az egészségügyi ellátás minőségének mérése
4) nemzetközi és Európai Uniós irányítás és útmutatás az országos minőségügyi stratégiák kialakításához
5) az egészségügyi szakemberek tevékenységének szabályozása
6) az Egészségügyi Technológiaértékelés folyamatainak szabályozása
7) az egészségügyi intézmények tevékenységének szabályozása
8) külső intézmények bevonását feltételező stratégiák, akkreditáció, certifikáció, felülvizsgálat
9) klinikai irányelvek mint minőségügyi stratégiák
10) audit és feedback alkalmazása a minőségbiztosításban
11) a betegbiztonság feltételeinek megteremtése
12) a klinikai utak szerepe a stratégia-alkotásban
13) széles körű tájékoztatás mint minőségügyi stratégia
14) anyagi ösztönzők alkalmazása az egészségügy minőségének biztosításához
15) egészségügyi minőségbiztosítás Európában: végkövetkeztetések és ajánlások
A kiadvány fejezetei rávilágítanak az egészségpolitika minőségmérése és minőségirányítása hátterében álló számos irányelvre, és befejezésében a könyv mindezeket az egészségügyi rendszerkutatás szélesebb összefüggésében tárgyalja.