Európai Egészségügyi Jelentés, 2018

 ke302

Dannemann Purnat, Tina : European health report 2018 . — Copenhagen : WHO Regional Office for Europe, 2018. — 164 p. (L.sz.: WE1234 [DVD/WHO/2018/15])

A WHO-jelentés négy részre tagolódik, és az alábbi témaköröket ismerteti:
– az egészségügyi helyzet az Európai Régióban
– az „Egészséget 2020-ra” cselekvési program alapvető célkitűzései
– az összehangolt információs rendszerek alkalmazásának perspektívái
– a 2020-as előirányzathoz teljesítendő további feladatok
– A Régióban már jelentős eredményeket sikerült elérni a szív-érrendszeri betegségek, a rák, a diabetes és a krónikus légúti betegségek okozta korai halálozás csökkentésében, viszont a szeszesital-fogyasztás, a dohányzás és az obezitás továbbra is komoly problémát jelent. A kanyaróval szembeni immunizálás még nem teljes körű, és a szociális okokra visszavezethető egészségi problémák arányukban országonként igen eltérőek.
– Az „Egészséget 2020-ra” cselekvési program keretében a WHO-tagállamok a betegekre összpontosító egészségügyi ellátás kialakítására, az egész élettartamon át tartó egészség megvalósítására és az esélyegyenlőség mindenki számára való biztosítására törekszenek, egyúttal prioritásnak tekintik a betegek bevonását az egészségükkel kapcsolatos döntéshozatalba.
– Az egészségpolitikai adatok kezelése csak összehangolt információs rendszerekkel valósítható meg, és gyors és hiteles információszolgáltatás szükséges az életmentő tevékenységhez is. A WHO Bizonyítékokkal Támogatott Szakpolitikai Hálózata (EVIPNet) révén segíti elő az országos szintű egészségpolitikai döntéshozatal és a kutatások összekapcsolását, ugyanakkor az Európai Egészségügyi Tájékoztatási Iniciatíva (EHII) az egészségügyi tájékoztatás, az egészségügyi kutatások és az ismeretközlés régiós szintű koordinációjának platformja.
– A közösségi egészségügyi fellépés egyre nagyobb szektorközi együttműködést igényel, és az egészségi állapotot jelző statisztikák mellett információforrásként komoly szerepet kell szánni a helyi közösségekben tartandó megbeszéléseknek és a bizonyítékokkal szolgáló tapasztalatcserének is.