A népegészségügyi szolgáltatások szervezése és finanszírozása Európában

 ke302

Rechel Bernd (szerk. ) : Organization and financing of public health services in Europe : Country reports . — Copenhagen : WHO Regional Office for Europe : European Observatory on Health Systems and Policies, 2018. — 148 p. (L.sz.: WE1221 [DVD/WHO/2018/02])

Európa-szerte rendkívül eltérő a népegészségügyi szolgáltatások értelmezése a különböző országok viszonylatában. A WHO-kiadvány kilenc ország gyakorlatát bemutatva ismerteti a népegészségügyi szolgáltatások szervezésére és finanszírozására alkalmazott módszereket, valamint a népegészségügyben dolgozó humán erőforrás képzésére és foglalkoztatására irányuló lehetőségeket.
A tanulmány az Egyesült Királyság, Franciaország, Németország, Olaszország, a Moldovai Köztársaság, Hollandia, Lengyelország, Szlovénia és Svédország gyakorlatát fogja át, és a különböző tapasztalatok ismertetésével kíván segítséget nyújtani az egészségügyi rendszerek döntéshozói számára a népegészségügyi szolgáltatások fejlesztéséhez.
Az országtanulmányok mindegyike részletes elemzést nyújt a népegészségügyi szolgáltatások szervezéséről és finanszírozásáról, és az országok gyakorlatát bemutató jelentések felépítése hat fejezetre tagolódik a következők szerint:
1) a népegészségügyi szolgáltatások egészségügyi rendszerekben elfoglalt helye, történelmi háttere
2) szervezeti keretei
3) finanszírozása az anyagi források felhasználásával, allokációjával
4) a népegészségügy humán erőforrásának képzési és alkalmazási lehetőségei
5) a szolgáltatások minőség és teljesítmény-értékelése
6) következtetések és kilátások
Az országos tapasztalatok összehasonlítását lehetővé tevő tanulmány az Egészségügyi Rendszereket és Stratégiákat Monitorozó Európai Központ és a WHO Európai Regionális Irodájának Egészségügyi Rendszerekkel és Népegészségügyi Szolgáltatásokkal foglalkozó Részlege közötti együttműködés eredményeként jött létre.