Aktualitás – Affiliáció

A kórházak publikációs tevékenységének feltérképezése MEDLINE, Scopus, WoS és Google Scholar keresőkkel

 

A tudományos publikálás igen nagymértékben mozdítja elő a kutatók közötti kommunikációt és véleménycserét, publikációk ezrei jelennek meg világszerte. A bibliográfiai adatbázisok segítséget nyújtanak ezek visszakeresésében.

Egy cikk benyújtásakor a szerzők saját magukról is közölnek adatokat a Szerzői útmutatók irányadásait figyelembe véve: munkahely, ország, stb. Egy kórház publikációs tevékenysége ezen affiliációs adatok alapján feltérképezhető.

A kórház dolgozóinak publikációja intenzív kutatási tevékenység eredménye, illetve sokszor komoly klinikai gyakorlatot is tükröz, fontos információ az intézmény adminisztrátorainak és az egészségügyi ellátásban részesülőknek egyaránt.

A közlemény szerzői az affiliációk visszakeresésére a következő négy forrást hasonlították össze:

  • MEDLINE/PubMed adatbázis,
  • Scopus,
  • Web of Science (WoS),
  • Google Scholar.

A General Hospital Alexandria (Athén) publikációs tevékenységét vizsgálták, a 2016-ban megjelent közleményekre fókuszálva (az adatgyűjtés 2016 augusztus végén történt).

Az elemzés során a szerzők összehasonlították a négy keresőrendszer eredményeit, értékelték az adott információ típusra való keresési lehetőséget, rákerestek az egyezésekre, a hibás találatokra, és rámutattak a hibák lehetséges okaira.

Az adatbázisokban volt lehetőség affiliációra keresni, csak a Google Scholar esetében nem volt ilyen opció. Ezt szabadszöveges megfogalmazással oldották meg (pl. greece OR greek OR hellas OR hellenic „alexandra hospital”, publication year 2016).

Az eredmények a következők voltak:

A legtöbb (79 cikk) valós információra a MEDLINE-nal való keresés vezetett, a másik három keresőrendszer 66-66-63 helyes cikket szűrt ki, ugyanakkor a WoS találatai viszonylag ritkábban vezettek tévedésre. A Google Scholar viszont a nagy találati szám ellenére nagyon nagy hibarátával dolgozik. A legtöbb kimaradt találat a WoS és a Scopus esetén volt tapasztalható.

Az elemzés második célkitűzése az átfedések értékelése volt. Azt szerették volna megtudni, hogy szükséges-e az egyes adatbázisokat együtt használni, vagy elégendő mennyiségű átfedés található a 4 adatbázis között. (A Google scholart csak a MEDLINE viszonylatában vizsgálták.)

A találatok azt mutatják, hogy sok olyan cikk van, amely vagy csak az egyik, vagy csak a másik adatbázis eredményei között szerepel, ezért sajnos nem elegendő csak egy adatbázis használata.

Azonosítható problémát jelent az, hogy a szerzők sokszor nem pontosan adják meg intézményük hivatalos elnevezését. Az amerikai angol – angol nyelvi eltérések, a rövidítések eltérő használata, az idézőjelek használata, az elütések is lehetnek okai annak, hogy a keresők nem megfelelő, hibás vagy eltérő eredményeket adnak az intézményi hovatartozások keresése során.

Mindezek alapján elmondható, hogy többféle adatforrás eredményeinek kombinált alkalmazásával hatékonyabbá tehető az affiliáción alapuló keresés, viszont ha egy könyvtárnak nincs hozzáférése a Scopus és/vagy a WoS adatbázishoz, akkor a térítésmentesen elérhető MEDLINE/PubMed adatbázis megfelelő megoldást nyújt a kereséshez. Célszerű lenne viszont a szerzők figyelmét felhívni, hogy törekedjenek intézményük hivatalos elnevezésének pontos feltüntetésére, mivel a standard elnevezés hiánya problémákra vezethet a cikkek visszakereshetőségében.

 

* Az itt található grafikonok nem részei az eredeti közleménynek

Forrás:

Pylarinou, S., & Kapidakis, S. (2017). Tracking Scholarly Publishing of Hospitals Using MEDLINE, Scopus, WoS and Google Scholar. Journal Of Hospital Librarianship, 17(3), 209-216.
doi:10.1080/15323269.2017.1332934