WHO Fórum az alkoholról, a kábítószerekről és az addiktív magatartásformákról, 2017. június 26-28.

Az Egészségügyi Világszervezet Mentálhigiénével és Kábítószer-abúzussal foglalkozó Főosztálya idén – 2017. június 26-28-án – rendezi meg első alkalommal átfogó Fórumát az Alkoholfogyasztás, a Kábítószerhasználat és az Addiktív Magatartásformák (Forum on alcohol, drugs and addictive behaviours – FADAB) tárgyában azzal a céllal, hogy elősegítse a népegészségügyi szervezetek, hálózatok és intézmények partneri együttműködését a 2030-ig megvalósítandó Fenntartható Fejlődési Célok (SDG) eléréséhez vezető népegészségügyi intézkedések meghozatalában.

A WHO fórum új iniciatívaként hívja fel a figyelmet napjaink egyik legsürgetőbb problémájára, és tesz lépéseket az ez által az egyéneket, a családokat és a közösségeket országos és nemzetközi szinten egyaránt sújtó hatás kivédését szolgáló nemzetközi együttműködés előmozdítására.

A Fórum lehetőséget teremt az illetékesek különféle csoportjai számára új együttműködési programok kialakítására, és három főbb témakör kérdéseinek megvitatására az alábbiakra összpontosítva:

  • az alkoholfogyasztás kontroll alatt tartása és a túlzott alkoholfogyasztás visszaszorítására irányuló és a WHO Közgyűlés által jóváhagyott stratégia gyakorlatba való átültetése
  • a világszerte jelentkező drogprobléma népegészségügyi vonatkozásainak áttekintése, különös tekintettel az ENSZ Közgyűlés speciális ülése által jóváhagyott ajánlásokra az egészséget előmozdító intézkedések tekintetében
  • az addiktív magatartásformák népegészségügyi vonatkozásai

A Fórum programja a következő kérdéskörökre is kiterjed:

  • a kábítószer-használat és az addiktív magatartásformák megelőzésének és kezelésének finanszírozása
  • a releváns SDG célkitűzések megvalósítása terén tett előrelépések monitorozása
  • a kábítószer-használatnak és az addiktív magatartásformáknak tulajdonítható problémák megjelenése a Betegségek Nemzetközi Osztályozása 11. Revíziójában (BNO-11).

forrás