Erőfeszítések az egészségügyi rendszerek és a környezetvédelem összhangjának megteremtésére Európában

 ke302

WHO Regional Office for Europe (közread.) : Towards environmentally sustainable health systems in Europe : A review of the evidence . — Copenhagen : WHO Regional Office for Europe, 2016. — 54 p. (L.sz.: WE1188 [DVD/WHO/2016/045])

hole

Erőfeszítések az egészségügyi rendszerek és a környezetvédelem összhangjának megteremtésére Európában és az erre vonatkozó tudományos bizonyítékok áttekintése

A WHO felkérésére készült irodalmi áttekintés a gyakorlati tapasztalatok alapján nyert tudományos bizonyítékokon keresztül mutatja be az egészségügyi rendszerek környezetre gyakorolt hatását, a környezeti szempontok melletti fenntarthatóságukat elősegítő intézkedések potenciális előnyeit és az ilyen tevékenységet előmozdító és hátráltató tényezőket Európában. Bizonyított tény, hogy az egészségügyi rendszerek, pozitív és negatív értelemben egyaránt jelentős hatást gyakorolnak a környezetre. Az üvegházhatáshoz és a klímaváltozáshoz vezető környezetkárosító hatásban szerepet játszik az egészségügyi ellátásnak a természeti erőforrások (ivóvíz) fokozott felhasználását igénylő tevékenysége, az ökológiai szempontból mérgező anyagok kibocsátása, valamint nagy mennyiségű hulladék keletkezése a kezelések során. Mindazonáltal az egészségügyi rendszerek pozitív hatást is gyakorolnak a környezetre, és ez különösen környezet-egészségügyi intézkedéseiken és egészségfejlesztő tevékenységükön keresztül érvényesül. Összegezve, a jelentés által bemutatott tudományos bizonyítékok is rámutatnak az egészségügyi rendszerek környezeti szempontokat figyelembe vevő fenntarthatóságát előmozdító intézkedések szükségességére.