WHO ajánlások a várandósgondozás elégedettséget kiváltó gyakorlatára

 ke302

World Health Organization (Geneva) (közread.) : WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience . — Geneva : World Health Organization, 2016. — 172 p. (L.sz.: WE1183 [DVD/WHO/2016/042])

hole

2016-ban a várandósság során előforduló megelőzhető morbiditás és mortalitás rátája nemzetközi viszonylatban még nagyon magas volt. Az Egészségügyi Világszervezet prioritásának tekinti minden várandós nő és születendő gyermeke lehető legjobb egészségügyi ellátásban való részesítését, és az ehhez való ajánlásokon alapuló iránymutatás előkészítésére egy nemzetközi szakértőkből álló csoportot kért fel. Az Irányelvfejlesztő Csoport (GDG) 2015 októbere és 2016 márciusa között három technikai konzultációt tartott, és a konzultációkon ajánlásokat fogalmazott meg a következő öt terület intézkedéseihez:
A. táplálkozással kapcsolatos tanácsadás.

B. az anya- és a magzat egészségi állapotának felmérése a várandósgondozás (ANC) során.

C. betegségmegelőző intézkedések.

D. gyakorta jelentkező tünetek kezelése.

E. rendszerszintű fellépés az ANC igénybevételének és minőségének előmozdítására.
A kiadvány ajánlásaival kiegészíti az előzőekben a kifejezetten a speciális terhességi komplikációk ellátására irányuló WHO ajánlásokat, és átfogó iránymutatást ad a várandósgondozás rutin feladatainak ellátásához is, szükségesnek tartva az eddigiekben négy konzultációból álló alap-ANC vizitszámának növelését. Az ajánlások összegzésével a dokumentum iránymutatást ad a betegségmegelőzésre összpontosító intézkedésekhez, egyben figyelmet fordít az egyének egészségét és jóllétét előtérbe helyező, betegjogokon alapuló ellátásra is. A várandósgondozással kapcsolatos szakértői tevékenység folytatásaként a továbbiakban előreláthatólag a releváns ajánlásokat ismertető és a jó klinikai gyakorlatot átfogó kézikönyv készül az egészségügyi szakemberek számára.