Az étrenddel, a fizikai aktivitással és az optimális testsúly elérésével kapcsolatos szolgáltatások integrálása az alapellátásba

 ke302

WHO Regional Office for Europe (közread.) : Integrating diet, physical activity and weight management services into primary care . — Copenhagen : WHO Regional Office for Europe, 2016. — 38 p. (L.sz.: WE1177 [DVD/WHO/2017/02])

hole

A nem fertőző betegségek (NCD-k) komoly veszélyt jelentenek Európa lakosságára, így nemzetközi viszonylatban számos ajánlás született az NCD-k rizikófaktorainak visszaszorítására lakossági és egyéni szinten egyaránt. Az egészségügyi alapellátás – a lakossággal való szoros kapcsolata és interakciói révén – kulcsfontosságú szerepet tölthet be az egészséges életmódra vezető és ezzel a nemfertőző betegségek megelőzését szolgáló intézkedések terén, így az egészséges étrend kialakításának előmozdításában, a fizikai aktivitás ösztönzésében és az optimális testsúly elérésének támogatásában. A kiadvány anyaga az alábbi három stratégiai vonzatú területre tagolódik:
1) az egészséges étrend előmozdítása, a fizikai aktivitásra való ösztönzés és az optimális testsúly elérésének támogatása (DAW) terén az alapellátás keretében nyújtandó szolgáltatások hatékonyságával kapcsolatos ténymegállapítások.
2) a DAW szolgáltatásokkal kapcsolatos kihívások megjelenése az alapellátásban
3) az egészséges életmódot előmozdító szolgáltatások alapellátás keretében való hatékonyabb biztosításához kiindulást jelentő tényezők
A dokumentum az Integrált Szolgáltatásnyújtás Európai Akcióprogramjának irányvonalai alapján összegzi a DAW-szolgáltatások alapellátásba való bevonása révén nyújtott szolgáltatások hatékonyságával kapcsolatos ténymegállapításokat, elemzi az alapellátás gyakorlatában ezzel kapcsolatban jelentkező problémákat, és stratégiákat javasol ezek kiküszöbölésére.