Mi támasztja alá az egyenlőtlenség csökkenő tendenciáját az anyai ellátás migráns nők számára való elérhetőségének és színvonalának alakulásában?

 ke302

Keygnaert, Ines : What is the evidence on the reduction of inequalities in accessibility and quality of maternal health care delivery for migrants? A review of the existing evidence in the WHO European Region : Health Evidence Network synthesis report (45) . — Copenhagen : WHO Regional Office for Europe, 2016. — 68 p. (L.sz.: WE1165 [DVD/WHO/2016/029])

hole

A WHO Európai Régiójában rendelkezésre álló adatok áttekintése.

A kiadvány által ismertetett becsült adatok szerint 2016 elején mintegy 73 millió migráns – 52%-uk nő – élt a WHO Európai Régiója területén, és a fokozódó migráció egyre nagyobb terhet rótt a térség tagországainak egészségügyi rendszereire. A migráns populációhoz tartozó nők egészségi állapota általában gyengébb, mint a lakóhelyükről el nem vándorlóké. A behatárolt rizikó faktorok nemcsak a terhességgel, szüléssel vagy a szülés utáni időszakkal voltak összefüggésbe hozhatóak, hanem a fogamzás előtti időszakkal, a migráció viszontagságaival is.

Az egészségügyi szolgáltatások migráns nők általi hozzáférhetőségét behatárolja az ezektől anyagi problémáik, jogaik fel nem ismerése, illetve az ezzel kapcsolatos ismereteik hiánya miatt való távol maradásuk. Az egészségügyi ellátás elérhetőségének mindenki számára, egyben szociálisan szenzitív módon történő biztosítása nagy valószínűséggel fogja előmozdítani minden anya, így a migráns populációhoz tartozó anyák ellátásának hozzáférhetőségét és minőségét is.
Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) szisztematikus szakirodalmi áttekintést folytatott az EU/EEA tagországokban országos szinten és bizonyos lakossági csoportok körében jelentkező B és C típusú hepatitis (HBV és HCV) pre-valenciájával kapcsolatban 2005-2015 között publikált dokumentumokról. A vizsgálat szempontjából relevánsnak ítélt 125 cikk közül 48 szolgáltatott lakossági szintű információt a betegség prevalenciájáról, és 32 tartalmazott adatokat a várandósok, 32 a fogvatartottak és 13 a homoszexuális férfiak körében előforduló májgyulladásról.

A 83%-ban lakossági szintű és 17%-ban a véradókra vonatkozó becslések szerint, a HBV EU/EEA tagországokban jelentkező prevalenciájának értéke összességében 0,9% (95%-os konfidencia intervallum (CI) mellett 0,7-1,2), ami közel 4,7 millió esetben jelent HBsAg-pozitivitást. A HCV-t illetően, az EU/EEA tagállamokban jelentkező prevalencia becsült értéke 1,1% (95% CI 0,9-1,4), ami mintegy 5,6 millió anti-HCV-pozitív esetnek felel meg.

Az ajánlások szerint a B és C típusú májgyulladás betegségterhének vizsgálatához, az ezzel kapcsolatos standardizált szeroprevalenciát felmérő módszer kidolgozása is célszerű lenne. Ez értékes stratégiai információt nyújthat a döntéshozók számára, és komoly segítséget jelenthet a közegészségügyi hatóságoknak a vírusos májgyulladás fellépésével szembeni szekunder prevenciós intézkedéseik meghozatalában.