Célkitűzések és indikátorok az “Egészség 2020” elnevezésű WHO program harmadik verziójához

 ke302

Targets and indicators for Health 2020 : version 3.0 . — Copenhagen : WHO Regional Office for Europe, 2016. — 92 p. (L.sz.: WE1162 [DVD/WHO/2016/026])

hole

Az “Egészség 2020” elnevezésű új európai egészségügyi stratégia célja minden ország lakossága számára az egészség és a jóllét előmozdítása, az egészségügyi vonatkozású egyenlőtlenségek csökkentése és a betegekre összpontosító egészségügyi ellátás biztosítása.

A dokumentum ismerteti az „Egészség 2020” program célkitűzéseinek megvalósítására és indikátorainak kidolgozására két nemzetközi szakértői csoport által tett javaslatokat és a tagországok erre vonatkozó konzultációit. A dokumentum áttekintést ad a WHO Európai Régiójához tartozó 53 tagország által 2013 szeptemberében elfogadott 20 alapmutatóból és 17 kiegészítő indikátorból álló két indikátorkészletről, melyek feladata az „Egészség 2020” program hat célkitűzésének megvalósításában jelentkező előrelépések jelzése. Az indikátorok ismertetése technikai megjegyzésekkel is kiegészül.

A kiadvány módszertani útmutatást kíván nyújtani az „Egészség 2020” program gyakorlatba való átültetésében régiós szinten elért eredmények figyelemmel kíséréséhez.

Témához kapcsolódó dokumentumok innen elérhetőek.