ESPAD jelentés 2015. Rövid összefoglaló a főbb eredményekről

Összeállította: Dr. Elekes Zsuzsanna

Szeptember 20-án mutatták be Lisszabonban az ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) 2015. évi hatodik hullámának eredményeit ismertető kötetet. A 2015. évi adatfelvételben 35 európai ország összesen 96 043 16 éves, középiskolában tanuló diákja vett részt.

Az adatok szerint a diákok közel fele (46%-a) legalább egyszer dohányzott már az életében, az előző hónapban dohányzók aránya 21%. Pozitív fejlemény, hogy a dohányzás valamennyi mutatója a legtöbb országban javuló tendenciát jelez.

Az alkoholfogyasztás még mindig elterjedt Európa fiataljai körében, de a javuló tendencia itt is megfigyelhető. A valaha alkoholt fogyasztók aránya 89%-ról 81%-ra, az előző hónapban alkoholt fogyasztók aránya 56%-ról 47%-ra csökkent 1995 és 2015 között. A jelentősebb csökkenés 2003 után következett be. A rohamivás mutatója (5 ital egy alkalommal egymás után történő elfogyasztása legalább egyszer a megelőző hónapban) a 2011-ig tartó növekedés után 2015-ben szintén csökkent a legtöbb országban. Így is azonban a diákok 35%-a legalább egy rohamivásról számolt be a kérdezést megelőző hónapban.

A diákok 18%-a legalább egyszer használt már valamilyen tiltott drogot az életében. Országonként az arányok igen eltérőek: 6% és 37% között mozognak. A tiltott szer fogyasztás 1995 és 2003 között növekedett Európa diákjai körében, azóta azonban meglehetősen stabil a szert használók aránya.

A legelterjedtebb tiltott drog valamennyi résztvevő országban a kannabisz. A diákok 16%-a használt legalább egyszer az életében kannabiszt, országonként 4% és 36% között változó arányban. A kannabisz életprevalencia értéke 2003-ban volt a legmagasabb, azóta enyhén csökken.

Európai átlagban a diákok 4%-a próbált már valamilyen új pszichoaktív szert (1%-10% közötti változó arányban országonként.) Az új pszichoaktív szerek elterjedtebbek, mint az amphetaminok, az ecstasy, a kokain vagy az LSD.

Átlagosan a diákok heti 5,8 nap használják az internetet. Leggyakrabban a közösségi oldalakat: a megkérdezettek 78%-a legalább négyszer használt valamilyen közösségi oldalt a kérdezést megelőző egy hétben. A lányok gyakrabban látogatják a közösségi oldalakat, mint a fiúk, az online játékok viszont a fiúk körében elterjedtebbek. A diákok 12%-a játszott valamilyen formában

A magyar diákok 4 kulcsindikátor tekintetében nem különböznek jelentősen más európai országban élő társaiktól: a kannabisz nélküli tiltott szerek, az orvosi recept nélküli nyugtatók, az inhalánsok és az új pszichoaktív szerek életprevalenciája hasonló, vagy azonos, mint az európai átlag. A valaha kannabiszt használók aránya enyhén elmarad az európai átlagtól. Az előző havi alkoholfogyasztás és rohamivás elterjedtebb a magyar fiatalok körében, és jelentősen magasabb Magyarországon az előző hónapban dohányzók aránya is, mint az európai átlag. A magyar fiatalok körében az átlagosnál elterjedtebb a szerencsejáték, és valamelyest több időt töltenek az interneten. Jóval ritkábban használják az internetet információ keresésre, valamelyest ritkábban játszanak és töltenek le filmet és zenét, viszont sokkal többet vásárolnak/eladnak, mint az európai átlag.

Az európai országok többségében már korábban megfigyelt kedvező változások némi késéssel, 2015-ben Magyarországon is megfigyelhetőek. Javuló tendenciát mutatnak a dohányzás, az alkoholfogyasztás és az egyéb drogfogyasztás fontosabb mutatói is.

forrás: Drog Fókuszpont Hírlevél 2016/9.