Az orvosi jog aktualitásai : az eutanáziától a klónozásig

Julesz Máté : Az orvosi jog aktualitásai : az eutanáziától a klónozásig . — Budapest : Medicina Könyvkiadó Zrt., 2016. — 175 p. ; 22 cm (L.sz.: T32611 [F 1.2], T32612 [F 1.2], T32613 [F 1.2])

hole

Az orvosi jog aktualitásai című könyv az aktív és a passzív eutanázia kérdésével, a living will-el, továbbá olyan, az orvosi jog szempontjából releváns témákkal foglalkozik, mint a születendő gyermek nemének megválasztása, a reproduktív és a terápiás célú klónozás.
A könyv fejezetekre tagolódik. Az egyes témák polgári jogi, büntetőjogi és egészségügyi közigazgatási jogi, valamint alkotmányjogi és nemzetközi jogi vonatkozásai a fejezetekben tárgyalt kérdések komplex áttekintését teszik lehetővé.
A könyv körüljárja az egészségügyi önrendelkezési jog elméletét és gyakorlatát. Foglalkozik továbbá az új magyar büntető törvénykönyvben szereplő minden, az egészségügyi kutatás és beavatkozás rendje elleni (XVI. fejezet), valamint az egészséget veszélyeztető bűncselekmény (XVII. fejezet) lényeges kérdésével és azok polgári jogi és közigazgatási vetületével. „Az orvosi jog aktualitásai” elsősorban szakkönyv, amely az orvosi és a jogi szakma érintett képviselőit célozza meg.