Az egészségügyi rendszereket erősítő jó gyakorlat és ennek megoldásai a tuberkulózis és gyógyszer-rezisztens változata megelőzésére és kezelésére

Good practices in strengthening health systems for the prevention and care of tuberculosis and drug-resistant tuberculosis .— Copenhagen : WHO Regional Office for Europe, 2016 .— 120 p. (L.sz.: WE1131 [DVD/WHO/2016/003])

hole

A gyógyszerekre multirezisztens, illetve a rendkívül gyógyszer-rezisztens tuberkulózis (M/XDR-TB) által előidézett betegségteherrel szembeni fellépésként, a WHO Európai Regionális Bizottsága 61. ülésszakán a tagállamait a betegséggel szembeni közös fellépésre ösztönző Egységes Cselekvési Tervet hagyott jóvá a 2011-2015-ös időszakra. Az ismeretek és tapasztalatok közös hasznosítása révén elérendő eredményekhez, a WHO Európai Regionális Irodája megelőzési, kezelési és felügyeleti módszereket gyűjtött össze és tett közzé a jó gyakorlat alátámasztására.A jelen kiadvány, mely a 2013-ban először megjelentetett kompendium óta a témakört összefoglaló második ilyen jellegű dokumentum, 45 példát ismertet 21 állam egészségügyi rendszerének jó gyakorlatára. A bemutatott országok közül 14-ben a gyógyszerekre multirezisztens tbc megelőzése és ellátása jelentkezik különös prioritásként, mind e mellett a betegség incidenciája az egyes államokban változó arányú – így különböző intenzitású fellépést igénylő problémát jelent.

A 2016-os kompendium a 2011-2015-ös Egységes Cselekvési Terv végrehajtásáról szóló végső jelentés kiegészítő dokumentuma, és a 2016-2020-ra szóló új Cselekvési Tervvel összhangban álló tájékoztatásával a tuberkulózis leküzdésére irányuló hatékony beavatkozások körének bővítését segíti elő, egyben adatforrásként szolgál a jó gyakorlat alkalmazásához az egészségügyi ellátás minden szintjén.
Teljes szöveg