A Klímaváltozással kapcsolatos Európai Regionális Keretterv gyakorlatba való átültetése. Helyzetjelentés

Implementing the European Regional Framework for Action to protect health from climate change : A status report . – Copenhagen : WHO Regional Office for Europe, 2015. – VI, 40 p. (L.sz.: WE1102 [DVD/WHO/2015/13], W30279 [WHO])

hole

A kiadvány egy, széles köröket érintő kérdésre keresi a választ nevezetesen arra, hogy az Európai Régió tagországai milyen előrehaladást értek el a klímaváltozás egészségre gyakorolt hatásainak kivédésében. A klímaváltozással szembeni fellépés, illetve a változásokhoz való alkalmazkodás feltérképezése érdekében egy kérdőív kitöltésére kérték fel 2012 nyarán a klímaváltozás egészségügyi kihatásaival foglalkozó (HIC) munkacsoport tagjait., akik az Európai Környezetegészségügyi Munkabizottság irányítása mellett fejtik ki tevékenységüket. 22 tagország válaszolt az átfogó kérdőívre, melynek témakörei a következők voltak: a klímaváltozással járó folyamatok kontrollálása, a változások általi érintettség, a kihatások és az ezekhez való alkalmazkodás értékelése, országos és területi alkalmazkodási stratégiák, a klímaváltozás enyhítése, az egészségügyi rendszerek ilyen jellegű tevékenységének megszilárdítása, a jelenséggel járó folyamatok jobb felismerésének előmozdítása és az erre irányuló kapacitásbővítés, üvegházhatással kapcsolatos egészségügyi szolgáltatások és a jó gyakorlat együttes alkalmazása.
Teljes szöveg